Milda Sileniece

Milda Sileniece – Atmiņu pieraksts

Pagaidām vēl nenodrukāts darbs

Milda Sileniece


Dzimusi 1915. gada Nīcas ( tagad -Dunikas ) pagasta, “Slamstu” mājās virsmežsarga Mikeļa Silenieka un Margarietas Silenieces ģimenē.
Mācījusies Sikšņu skolā. Pēc skolas beigšanas strādājusi sava tēva mājās Slamstu ciemā. 1949. gada 25. martā kopā ar ģimeni izsūtīta uz Sibīriju, Omskas apgabala Kalačinskas ciemu. Atgriezusies Latvijā 1957. gadā. Pēc atgriešanās strādājusi Liepājas labierīcību kombināta dārzniecībā un bērnu dārzā Saulīte.
Mirusi 2000. gadā, Liepājā. 

Atmiņu stāsts, mūža pieraksts- pieredzētais, pārdzīvotais, atklāsmes un pārdomas. Darbs ar dzimtas un tuvinieku palīdzību un atbalstu tiks publicēts.