Cauri laikiem saglabātas reklāmas

Reiz bija reklāmas Latvijā

Pēc Aivara Troskas materiāliem

Reklāmas, kuras jau Latvijas brīvvalsts laikā uzrunāja līdzcilvēkus.

Publikācija veidota par bāzi .nemot Aivara Troskas savāktos materiālus, tos papildinot un sistematizējot.