Cauri laikiem saglabātas etiķetes un reklāmas

Reiz ražoja un notika Latvijā.

Pēc Aivara Troskas materiāliem.

Varam palūkot, ko visu tik savulaik Latvijā neražoja un kādi pasākumi mūsu vecvectēviem tapa godā celti