Padomju laikos izveidota planšete par piegādēm Liepājas rajona kolhozam "Uzvara" .

Kolhozs “Uzvara” saņem.

No Ausmas Padalkas senlietu krātuves materiāliem.