Padomju laikos izveidota planšete par Liepājas rajona kolhozu "Uzvara" .

Kolhozs “Uzvara” 10. un 11. piecgadē.

No Ausmas Padalkas senlietu krātuves materiāliem.

Jāpaskaidro, ka pie sociālistiskās saimniekošanas viss bija stingri pēc plāna- visas ražošanas un attīstības mērķis bija ne jau cilvēki, (kā toreiz lepni teica, – darbaļaudis), bet mistiskais dievs -“Plāns”. Šie plāni bija piesaistīti sākumā “septiņgadēm”, vēlāk ”piecgadēm”.

10 piecgade bija 1976 – 1980 gadi, sekojoša 11. – 1981 – 1985 gadi.

Jā, laiki mainās- tagad attīstību vairs nenosaka partijas uzspiesti plāni, bet .. vai tagad visi “plāni” cilvēku labā? Analizē un lem pats!