Pievienota sadaļa “Bārtas baznīca”.

Pievienota sadaļa “Bārtas baznīca”.

Bārtas baznīca cauri laikiem un notikumiem, ļaudis, kuri tai savu dzīvi veltījuši un Paula Maksa Berči vērienīgais projekts

No Comments

Post A Comment