Pievienota informācija par Dunikas ļaužu grāmatu.

Pievienota informācija par Dunikas ļaužu grāmatu.

Tiek gatavots jauns izdevums „Dunikas ļaužu grāmata”.

Materiālus apkopo un sastāda Ausma Padalka.

Nodaļā „Pūra lādes mantojums” uzzināsim par tautas teicējām Annu Būmani, Katrīnu Kurzemi, par tautas daiļamata meistarēm – Katrīnu Brizgu un Katrīnu Janeku, par folkloras kopu „Bimbali” un „Bārtenieki” vadītāju Olgu Balbardi un viņu panākumiem, par kāzu tradīcijām Slamstos.

Nodaļā „Muzikālais mantojums” par mūziķiem – Miervaldi Ziemeli, Laimoni Tamužu, Agri Engelmani, Laimoni Trūbu, māsām Saliņām, Jāni Palapi, Mārtiņu Zemi, Jāni Tīdu, Ojāru Laipnieku, Intu Saukanti, Landru Valdmani, Liepājas 2. mūzikas skolas direktori Alvīni Kiriļenko (Pumpuri) un viņas draudzeni Almu Mago, operdziedātāju Maiju Krīgenu. Par koristiem – Mildu Sleži, Pēteri Ziemeli. Par Nīcas mūzikas skolas darbu direktores Dinas Sležes skatījumā.

Nodaļā „Skatuves mākslas mantojums” uzzināsim par teātra izrādēm gadsimta garumā, Lailas Urbānes atmiņas par teātra gaitām Sikšņos, par aktieri Edgaru Ozoliņu.

Nodaļā „Dunikas literārais mantojums” uzzināsim par Almu Šmiti, Jēkabu Ziedaru, Anitu Helvigu, Astru Rancāni un pētnieciskiem darbiem, par to, kā Sudargi cēlušies.

Nodaļā par mākslu apskatīsim Arnolda Šmita, Ausmas Vecvagares, Mirdzas Burves (Skrandas), Annas Eltermanes un Martas Hūnes darbus.

Nodaļā „Sabiedriskās dzīves centri” būs stāstīts par Brūnu birzi, Lukāžu dzirnavām, skolu un kultūras vietām.

Būs arī nodaļas „Darba, darbarīku un sadzīves priekšmetu mantojums” un „Jauno tehnoloģiju izmantošana kultūras mantojuma saglabāšanā”.

Ja ir vēlēšanās pasūtīt šo izdevumu, lūdzu, pieteikties pie Ausmas Padalkas pa tālr. 29896681.

Paldies par materiāliem grāmatā minēto dzīvesbiedrēm, māsām, meitām, mazmeitām un draugiem.

Lūdzam atsaukties Arnolda Šmita māsas Valdu un Ainu, dēlu un meitu materiāla papildināšanai.

No Comments

Post A Comment