Publicēta TV Kurzemes intervija par Dunikas Laika grāmatu.

Publicēta TV Kurzemes intervija par Dunikas Laika grāmatu.

Jautājumus par Dunikas laika grāmatu, tās tapšanas iniciatoriem, virzītājiem, sen aizmirstiem notikumiem par ļaužu iespējām vienoties par kopēju darbu un mērķtiecīgi  pašiem savas ieceres pildīt uzdod TV Kurzeme reportiere Monta Skuja.

No Comments

Post A Comment