Pievienota sadaļa – Dunikas Laika grāmata

Pievienota sadaļa – Dunikas Laika grāmata

Par laika grāmatām savulaik dēvēja hronikas, kuras gadu no gada konkrētā laikmetā rakstījuši attiecīgā novada ļaudis

Lūk, šāda laikmeta un notikumu chronika ir arī Dunikai. Unikāla ar to, ka rakstīta no pašu ļaužu vidus, pašu uzsvariem uz svarīgāko, ar pašu skatu uz pasaules un novada notikumiem.

Tā ir vēl īsti neapzināta, ļoti unikāla Dunikas un pat visas vēstures liecība, kura, ar dunicnieka Jāņa Mucenieka roku rakstīta, aptver notikumus Rucavas, Nīcas pusē, Nīcas Leišmales, vēlākajā Dunikas pagastā – no 1812. līdz 1887. gadam.

 

No Comments

Post A Comment