Publicēts Viktora Čamaņa atmiņu video stāsts.

Publicēts Viktora Čamaņa atmiņu video stāsts.

Viktors Čamans, ilggadējais Padomju saimniecības “Rucava” direktors, vēlāk Rucavas pagasta un novada deputāts stāsta par dzīvi un saimniekošanas specifiku Rucavā padomju laikos.

Tas ir viņa viedoklis un skatījums uz Rucavu, saimniekošanu, iespējām ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties padomju laikos, kā arī ieskats mūsdienu notikumos, jau pieredzētajās un gaidāmajā teritoriālajā reformā.

No Comments

Post A Comment