Pievienota sadaļa “Nauda Latvijā”

Pievienota sadaļa “Nauda Latvijā”

Katram laikam sava nauda. Par to arī šajā sadaļā. gan kara  un juku laiki, gan pašu pilsētu drukāti maksāšanas līdzekļi. Protams arī leģendārie Lati. Gan brīvvalsts laika, gan pēc neatkarības atjaunošanas.

10 latu 500 rubļi 1920. gads.

No Comments

Post A Comment