Foto materiāli ar paskaidrojumiem.

Sikšņu skola

Atrasts un sakrāts par Sikšņu skolu.