Foto materiāli

Roļu -Klētnieku 1.pakāpes Sikšņu pamatskola.

Ļoti bagātu mūžu piedzīvojusi un līdz mūsdienām saglabājusies ēka/