Noliecam galvas

Represēto piemiņai

To nedrīkst aizmirst