Sociālistiskā sacensība visā savā spožumā.

Lauku darbu gaita Liepājas rajonā.

Liepājas rajona kolhozos un padomju saimniecībās.

1967.09.07 Ļeņina ceļš. Pārskats pat lauku darbiem.

1969.05.22 Ļeņina ceļš. Pārskats par vasarāju sēju.

1977.06.30 Ļeņina ceļš. Lauku darbu gaita.

1978.07.04 Ļeņina ceļš. Lauku darbu gaita.