Par padomju laiku noteikto obligāto saimniekošanas sistēmu laukos.

Kolhozs “Uzvara” preses publikācijās.

Par sociālistisko darbu tikai tam atbilstošā stilā.

1967.09.07 Ļeņina ceļš. Laukkopjiem atvasaras cēliens.

1969.01.11 Ļeņina ceļš. Rucavas centrā gaiši .

1972.01.22 Ļeņina ceļš. Soli solī, plecu pie pleca.

1972.12.13 Ļeņina ceļš. Dzīves zieda daudzkrāsainībai.

1976.05.15 Par īstiem komunistiem augt.

1977. g. Anna Grišina.

1977. g. Visu mūžu priekšpulkā.

1977.04.14 Kur spēka avotam sākums.

1977.05.19 Ļeņina ceļš. Mirdza Cvībele.

1977.06.30 Ļeņina ceļš. Kas raitumam pamatā?

1977.g. Ierakstīti goda grāmatā.

1977.g. No viena metāla.

1977. g. Tikšanās ar PSRS Augstākās padomes deputātu.

1978.07.04 Ļeņina ceļš. Visu enerģiju lopbarības krājumiem.

1983.08.16 Ļeņina ceļš. Uzskaņošanās apkūlībām.

Irma Kļava – traktoriste.

Rajona darba pirmrindnieku sanāksmē.

Rajona sporta spēles.

Vienkopus ciema donori.