Padomju laika ideloģija jaunajai paaudzei

Pionieri un komjaunieši.

Tādi laiki reiz bija

1972.02.22 Ļeņina ceļš- Kāda būsi pirmā konference.

1972.05 Mūsu veikums – zelta jubilejai.

1972.05.19 Ļeņina ceļš- Bagāts mantojums šodienas gaitai.

1972.06.17 Ļeņina ceļš- Cildeni piemēri sekmē audzināšanu.

1972.12.13 Ļeņina ceļš Labi ja draugu daudz.

1972.12.22 Ļeņina ceļš- Pionieru vadītāja.

Čaklas rokas un dāsnas sirdis.

No dzirkstelītes pasta somas.

Stafete.