Publikācijas presē

Rucavas skolas

Laikraksti ziņo

1934.07.02 “Brīvā Zeme” Nr.166 Ruvava.

1935.05.09 Latvijas Kareivis Nr.104 Dzimtene.

1936.10.21 Kurzemes vārds Nr.240 400 Rucavnieku mācās jaunajā pamatskolā.

1936.10.21 Latvijas Kareivis Nr.121 Rucavas jaunā skolas namā sākušas mācības .

1938.11.15 Kurzemes Vārds Nr.260 Mežā pacēlusies Rucavas skola.

1994.07.18 Londonas Avīze Nr.27 Atpakaļ pagasta skolā.

1994.12.02 Lauku Avīze Nr.95 Tālavas taurētājs naudu neprasīja.