Par mūsu mūsu novadnieci

Vairas Vīķes Freibergas dzimtās mājas.

Saknes Dunikā.

Prezidentes dzimtas īpašumi Dunikas pagastā.

Privātā dzīve 2000. g. Nr 37.