Dunikas laika grāmatas autors. 

Latvijas Vēstures Institūta žurnāls

NR3 (01.01.39)