Par Duniku raksta

Publikācijas 1946-1950

Laikrakstu ziņas par Duniku, dunicniekiem, laikiem un notikumiem

1946.03.17 Cīņa-Goda raksts.

1946.04.18 Cīņa-Pludinātāji jāapgādā ar gumijas apaviem.

1946.11.30 Latviešu Balss Austrijā-Atsaucaties piederīgie.

1946.12.11 Tēvzeme Latvian Newspaper-Meklē piederīgos.