Par Duniku raksta

Publikācijas 1941-1945

Laikrakstu ziņas par Duniku, dunicniekiem, laikiem un notikumiem

1941.01.10 Darbs-Rosīga vēlēšanu kampaņa Liepājas apriņķī.

1941.05.17 Cīņa-Bārtas partijas pirmorganizācija.

1941.07.09 Kurzemes Vārds-8 rucavnieki atvairījuši krievu atkāpšanos pār Līgupi.

1941.07.19 Kurzemes Vārds-Liepājas strādnieki palīdz novākt ražu.

1941.08.08 Kurzemes Vārds-Laucinieki bagātīgi apgādā karā cietušos iedzīvotājus.

1941.08.14 Kurzemes Vārds-Varoņa nāvē kritušie.

1941.09.07 Kurzemes Vārds-Esiet uzmanīgi ar atrastām sprāgstvielām.

1941.09.18 Kurzemes Vārds-Iecelti jauni skolu pārziņi.

1941.09.20 Kurzemes Vārds-Bārtā uzkops vācu karavīru kapus.

1941.10.15 Kurzemes Vārds-Tautiski rakstīti cimdi un zeķes vācu karavīriem.

1941.11.02 Kurzemes Vārds-Lauksaimnieku trūkums.

1941.11.22 Kurzemes Vārds-Jauneklis vēlas.

1941.11.23 Kurzemes Vārds-Tautas palīdzības izrīkojums Dunikā.

1942.02.07 Kurzemes Vārds-610 cirtēju Rucavas mežos.

1942.02.20 Kurzemes Vārds-Meža darbos piedalās visi lauku iedzīvotāji.

1942.03.20 Kurzemes Vārds-Ražo technisko biezpienu.

1942.04.05 Kurzemes Vārds-Lieldienu sarīkojums Dunikā.

1942.05.08 Kurzemes Vārds-Sarīkojis kino izrādes bez atļaujas.

1942.05.15 Kurzemes Vārds- No cukurbiešu atgriezumiem un auzu miltiem izgatavojis kandžu.

1942.05.22 Kurzemes Vārds-Mežā pārsteigti kandžas tecinātāji.

1942.07.26 Kurzemes Vārds-Atpūta un dzīvesprieks sarīkojums Dunikā.

1942.09.08 Kurzemes Vārds-Novāc ogu ražu.

1942.09.15 Kurzemes Vārds-Izlauzies no aresta telpām.

1942.10.22 Kurzemes Vārds-Sasitis kaimiņieni.

1942.10.23 Kurzemes Vārds-Zēns nodedzinājis labības šķūni.

1942.12.19 Kurzemes Vārds-Lietuvieši nozaguši lopus.

1943.04.07 Kurzemes Vārds-Apmeklē ievainotos karavīrus.

1943.04.07 Kurzemes Vārds-Lietuviešu jaunatnes viesošanās Dunikā.

1943.05.09 Kurzemes Vārds-Sodīts velosipēda zaglis.

1943.05.22 Kurzemes Vārds-Policijas darbinieku velte brīvprātīgo karavīru ģimenēm.

1943.05.25 Kurzemes Vārds-Tirgojies ar zirgiem.

1943.07.07 Kurzemes Vārds-Mājlopu turētāji varēs iepirkt sienu un salmus.

1943.08.26 Kurzemes Vārds-Šaur filmu kino izrādes.

1943.10.14 Kurzemes Vārds-Pārdod dinamo.

1943.11.03 Kurzemes Vārds-Klēts grīdai izurbis caurumu pa kuru iztecinājis 200 kg rudzu.

1943.12.10 Kurzemes Vārds-Rīkojums.

1943.12.12 Kurzemes Vārds-Aizturēti lietuvieši ar normētām precēm.

1943.12.14 Rīkojumu Vēstnesis-Par trakumsērgu.

1943.12.18 Kurzemes Vārds-Nodegusi dzīvojamā ēka.

1944.03.03 Kurzemes Vārds-Jaundzimušus bērnus reģistrē dzimsarakstu nodaļā.

1944.03.22 Kurzemes Vārds-Steidz paveikt meža darbus.

1944.03.28 Kurzemes Vārds-Lieldienu dāvanu sainīšu vākšana pagarināta līdz 31. martam.

1944.04.04 Kurzemes Vārds-jaunatnes dāvana cīnītājiem.

1944.10.27 Deutsche Zeitung im Ostland.

1944.10.28 Tēvija-Paziņojums.