Par Duniku raksta

Publikācijas 1916-1920

Laikrakstu ziņas par Duniku, dunicniekiem, laikiem un notikumiem

1919.01.23 Latvijas Sargs Nr.3 Jauns pagasts.

1919.01.30 Latvijas Sargs Nr.9 Dunikas pagasts.

1919.03.04 Latvijas Sargs-Dunikas pagasta dibināšana.

1919.10.01 Valdības Vēstnesis.

1919.10.03 Valdības Vēstnesis.

1920.02.19 Valdības Vēstnesis.

1920.08.12 Strādnieku Avīze-Tautas sapulces.