Četri novadi - viena upe

Bārtas pumpurs 2020

Bārtas baseina pašvaldību - Nīcas, Grobiņas, Priekules un Rucavas kopā veidots pasākums.

2020 gadā tradicionālais pavasara laivošanas pasākums C19 ierobežojumu iespaidā notiek rudenī “Bārtas rudens ietvaros.

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – atklāšana, kempings  “Ods”

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – gatavošanas startam, Vārtāja, Mazkalētu tilts.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – starts, Vārtāja, Mazkalētu tilts.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – Aizkrūtes dzirnavu krāces 1.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – Aizkrūtes dzirnavu krāces 2.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – Aizkrūtes dzirnavu krāces 3.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – Aizkrūtes dzirnavu krāces 4.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – Aizkrūtes dzirnavu krāces 5.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – 1. kontrolpunkts “Bārtas krasts” 1.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – 1. kontrolpunkts “Bārtas krasts” 2.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – 2. kontrolpunkts “Ods”, Kalētu lāči 1.

>

Bārtas Pumpurs 2020 rudenī – 2. kontrolpunkts “Ods”, Kalētu lāči 2.

>