Bārtas baznīca cauri laikiem

Bārtas baznīcas vēsture un iespējas. Seminārs.

Vai nākotne pašu rokās?

Bārtas baznīca.

Bārtas kultūras namā 2022.06.16 kopā sanāca ļaudis kuriem Bārtas baznīcas vēsture, notikumi ap to un arī iespējamā nākotne nav tukša skaņa. Vēsture ar tās līkločiem caur izaugsmes gadiem un baisiem kariem, reveransiem lielvarām un vietvalžu lēmumiem, pašu vietējo attieksmi un tās maiņu cauri laikiem.

Vēsturē Bārtas baznīcai gluži kā lielai upei gultne jo plaša. Tā pašu veidota un virzīta. Vai būs arī nākotnes stāsts? Tas mūsu pašu rokās.

Dzīve

Šajā sadaļā tiks vienkopus publicētas semināru dalībnieku prezentācijas, foto un video materiāli. Sākam ar foto no pasākuma.

Bārtas etnogrāfiskais ansamblis apdzied semināra par Bārtas baznīcas vēsturi dalībniekus savā bārtinieku šerpajā stilā.

Bārtas muzeja vadītājas Aijas Ķudes ievadvārdi.

.

LEBL Grobiņas iecirkņa prāvesta Aināra Jaunskalžes uzruna.

Semināra par Bārtas baznīcas vēsturi iniciatores Kristīnes Jākobsones uzruna.

LMA vadošās pētnieces Dainas Lāces uzstāšanās.

LMA vadošās pētnieces Dainas Lāces prezentācija.

Dunikas senlietu krātuves vadītājas Ausmas Padalkas uzstāšanās.

Krūtes – Bārtas baznīcas dekāna Pētera Kalka uzruna.

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docentes Anitas Helvigas replika.