Baznīca ar savu īpašo stāstu.

Bārtas baznīca cauri laikiem.

Bārtas baznīca un ļaudis, kuri to gan godā cēla, gan postīja.

Šeit, pateicoties jo daudzu čaklu, aktīvu un atbildīgu ļaužu nesavtīgam darbam vienkopus savākti iespējamie materiāli par Bārtas baznīcas interesanto, sarežģīto, kolorīto un ļoti pamācošo vēsturi. Varbūt arī par nākotni? Tas gan mūsu pašu rokās!