Tradīcijas Dunikas pagastā.

Pilngadības un svinīga laulību reģistrācija.

Sikšņu skolas skolēnu savākti un apkopoti materiāli.