Simona Lieķe.

Padomju okupācijas sekas Dunikas pagastā

Konsultante Ausma Padalka. Sikšņi 2006

Padomju okupācijas sekas Dunikas pagastā.

Izsūtījuma vietu kartes.

Paskaidrojumi kartēm

Simonas Lieķes savākti un apkopoti materiāli.