Miķelis un Aleksandrs Tolki

Zemūdenes "Ronis" virsnieku un instruktoru grupa pēc apbalvošanas ar Viestura ordeņa zīmi. Miķelis Tolks otrais no labās. 1939. gads