Pēc Ineses Veisbukas materiāliem

Miķelis Kjude

Dižens Dunikas dēls

Miķelis Kjude,

kas savu mūžu vadījis kā tālbraucējs stūrmanis un kapteinis visos oficiālajos izdevumos skaitās pazudis bez vēsts- kā aizbraucis 1944 gadā uz Vāciju, tā pazudis. Taču paskatoties Vācijas arhīvos, viņa liktenis tapa noskaidrots, pat kapa vieta atrasta. Paldies Inesei Veisbukai par to.

It kā bezvēsts pazudis pēc aizbraukšanas uz ārzemēm 1944. gadā. Arhīvos figurē kā Kjude Michael / Michelis / Michaelis. Rakstīts ka dzimis Dunjka vai Archeangel. Vecāki lauksaimnieks Johann un Käthe dzim. Laugand (tātad Jānis un Katrīna acīmredzot), abi miruši, sieva May Tischkalf (izrunājot sanāk Tiškalf, tā kā tādu mums nav, tad domājams, ka sieva ir Dižgalve Maija). 11 dokumenti. Bildes nav, bet stāsts sekojošs. Viņam bija plaušu tuberkuloze un sirds vājums. Ar plaušu tuberkulozi arī mira 22.09.1945. plkst. 13.45 speciālā plaušu sanatorijā – Sanatorium am Hausstein, kurā bija no 21.08.1945. Tā vieta saucas Schaufling, atrodas Bavārijā, Vācijā. Apbedīts netālu no tās vietas – Deggendorf, kapsēta Friedhof IV, 2. nodalījums, 7. rinda, Nr. 981. Mantu saraksts arī ir, piemēram, mazs koferītis ar vēstulēm.

1930.05.01. Jūrnieks Nr.5 Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mechaniķu skolu beigušie.

1932.05.01 Jūrnieks Nr.5 Pārbaudījumi Krišjāņa Valdemāra jūrskolā. Tālbraucējs kapteinis.

Latvijas jūrniecības gadagrāmata 1993. Miķelis Kjude.

Latvijas jūrniecības vēsture 1850 – 1950 (1998) Maija un Miķelis Kjudes.

Miķeļa Kjudes personīgā lieta.