Dunikas pagasta senlietu krātuves kopēja un veidotāja

Ausma Padalka

Par cienījamo tradīciju un vēstures kopēju top materiāls. Viss nāk ar laiku.

Ausma Padalka.

2004.11.13 Kursas laiks.

.

Ausma Padalka. Ikvienam ir rokas jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek.

Rokrakstā rakstīts manuskripts laikrakstam.

Ausma Padalka. Tikai aizmirstie ir miruši.

Psšrocīgi rakstīts laikrakstam.