Mobilizēts leģionā

Arvīds Rolis.

Pazudis Vācijā

Arvīda Roļa īsā mūža spilgtas liecības.

Arvīda Roļa 1944. gadā, dienot leģionā, Dancigā rakstīta vēstule.