Viktora Čamaņa atmiņu video stāsts

Viktors Čamans

Rucava 2020.08.23

Viktors Čamans, ilggadējais Padomju saimniecības “Rucava” direktors, vēlāk Rucavas pagasta un novada deputāts stāsta par dzīvi un saimniekošanas specifiku Rucavā padomju laikos.

Tas ir viņa viedoklis un skatījums uz Rucavu, saimniekošanu, iespējām ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties padomju laikos, kā arī ieskats mūsdienu notikumos, jau pieredzētajās un gaidāmajā teritoriālajā reformā.

Viktors Čamans – ieskats atmiņu stāstā.

Pavisam īss ieskats atmiņu stāstā- mazliet ieskicētas vien dažas tēmas. Iespaidiem, noskaņai. Materiāls pilnā apjomā tālāk pievienotajos video failos.

Viktors Čamans – atmiņas 1.

Mācības LLA ekonomikas fakultātē, darbs Ogres rajonā, tad Liepājas rajona kolhozā “Zelta zvaigzne”, lauksaimniecības Ministrijas direktīva – pārcelšana uz Rucavas Padomju saimniecību, pirmie iespaidi Rucavā, aktuālākie darbi, sadarbība ar skolu, komandas veidošana, Līvānu mājas Rucavā, ekonomiskie akcenti saimniekošanā, kartupeļu pagrabs, saimniecības pārstrukturēšana, uzsvars uz celtniecību pašu spēkiem.

.

Viktors Čamans – atmiņas 2.

Sociālisma saimniecības īpatnības, Imants Heinackis zinātnes druvā, rajona pārvaldes struktūra padomju laikos, Janeks Juris kā lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks, zāles miltu ražošana un tai sekojošie fondētie atbalsta pasākumi, šefu saimniecība- okeāna zvejas flote, palīgražošana- maizes ceptuve, elektrības nakts tarifs, sadarbība ar kaimiņiem, kolhozs “Padomju Latvija”, Ķāķišķi pievienoja Rucavai nevienam neprasot, paralēles ar Kārļa Ulmaņa politiku, Žanis Stangēvics un Jānis Stunga Dunikā, JānisVilsons Nīcā, sadarbība ar Liepājas teātri, Ivars Šalms Otaņķu Zelta Zvaigznē, kolhozi un sovhozi kā vietvaras, varas centrs – kolhozs vai sovhozs, ceļa Grobiņa – Rucava peripetijas padomju laikos.

Viktors Čamans – atmiņas 3.

Juku laiki Rucavā, sociālisms beidzas, valdības nostāja – privātais apsaimniekos labāk, skumjš kuriozs ar zemes piešķiršanu, ideja par spīlu izmantošanu, paju sabiedrības izslēgšana no uzņēmumu reģistra, lietuviešu vasarnīcu bums Papē, Nidā, teritoriālā reforma sākumā jau tika iecerēta kā Liepājas rajona apvienošana, vienojās par kopēju savienību rajona robežās pēc divām nedēļām viedoklis mainās, kā Sikšņi un Rucava savulaik kopā sanāca, Sikšņi un Rucava bija palikuši atsevišķi, nācās apvienoties, par jauno teritoriālo reformu, svarīgi, kas nāks pie varas.

Viktors Čamans – atmiņas 4. Par Ģediminu Salmiņu.

Par Ģediminu Salmiņu, viņa ieguldījumu Rucavas vēstures apzināšanā, kā tapa materiāli Rucavas grāmatai ar domu, lai nākamās paaudzes redz.