Aijas Škubures atmiņu videostāsts

Aija Šķubure

Otaņķi 2019.12.23

Aija Šķubure – ieskats atmiņu stāstā.

Pavisam īss ieskats atmiņu stāstā- mazliet ieskicētas vien dažas tēmas. Iespaidiem, noskaņai. Materiāls pilnā apjomā tālāk pievienotajos video failos.

Aija Šķubure – atmiņas 1.

Par Dunikas pagasta sētu- “Kurzemēm”, Klāva Kurzemes stādīts ozols, mājas 1909 gada foto.

.

Aija Šķubure – atmiņas 2.

Kā nokļūst uz dzīvi Dunikā – sākums, tādas izskatījās “Kurzemes” toreiz, juku laiki, pagasts vācu laikos, virsnieki dzīvo “Kurzemēs, kaujas pie Ječiem, vācu virsnieks kritis, bānītis Ječu stacijā, sākas krievu laiki un vectēvs jūdz zirgu, vilcienam koki skrien garām, atgriešanās atpakaļ “Kurzemēs”, “Katjušas” apkārt mājām, bēgļu gaitās Palaipē.

Aija Šķubure – atmiņas 3.

Iebraucam atpakaļ Kurzemēs, bailes no mīnām, vectēvs aizlīdzina ierakumus, māja saglabājusies bet dažas ēkas nojauktas, stāšanās kolhozā, kupica 10 metrus no mājas, Sikšnu skola- pirmā skolas dienā nav ko vilkt kājās, ziņas par izvešanu pienāk skolā, klasesbiedrene tiek izsūtīta no skolas sola, skolotāja Šteinberga satriekta, varas iestādes jautā par piederīgajiem, atmiņā ekskursijas uz Sventājas upi skolas laikā, internāts 3. stāvā, kā skolā uz benķa sēdējām, pionieros jāstājas obligāti, jo draud ar izsūtīšanu, Josifs Visarionovičs miris, pēc sēru runas skolā kāds pasaka “āmen”, sētā nošauts suns, vectēvs rāda ziemeļblāzmu, par radio un elektrību,- kā tas sākās, no skolas jāiet oktobrī kolhozam bietes vākt, ziemā brauc pēc spīlām, kuras izbaro lopiem, pēc 7. klases jāiet kolhozā rudziem kūlīšus siet, kulšanas talkas, atbildīgs un bīstams darbs pie kūlīšu laišanas mašīnā, samaksa par gada darbu – cukura kulīte, Klāvs Kurzeme vienmēr vēlēšanu komisijās, vēlēšanu iecirkņi Sikšņu skolā.

Aija Šķubure – atmiņas 4.

Par Klāvu un Katrīnu Kurzemēm, vectēvs ar vecomāti daudzus izvadīja pēdējā gaitā, pavadītājiem deva cimdus, Katrīna uzliek “skāteri”, Klāvs bišu vasku kausēja un kāres veidoja,- neticams rūpals padomju laikos, Katrīna kāzās par aizdziedātāju uz sacensībām, pēdējās lielās kāzas “Pagrabos”, ar zirgu ciemos uz Palaipi bez zvanīšanas, saziņa ar vecākiem ar Austrāliju, vēstuli saņem tikai pateicoties godprātīgai pastniecei, saziņa tikai ar neitrālām ziņām, čekas interese pēc brauciena uz Austrāliju, 1988. gads, brauciens uz Austrāliju kopā 6 latviešiem, pārsteigumi Tokio, sistēma seko arī ārzemēs, saruna pagasta padomē ar kungu no iestrādēm, aicinājums “sadarboties”, Latvietis uzrunā Čehijā, bet bail atbildēt.

Aija Šķubure – atmiņas 5.

Par Rucavas bānīti – vagons Ječos jau pilns, ar kājām uz Rucavu, par Laipnieku Jāni Brazīlijā, par viņu rakstīta “Cīņa”, viņa dēls bija atbraucis uz Latviju, visi emigranti centās bērnus izglītot, bijām aiz dzelzs priekškara,- savādāk nevarējām, Ziemassvētki aiz aizkariem, eglīte vienmēr, pēc ziemassvētkiem veikalos parādās svecītes, brauciens trijos naktī ar zirgu uz Liepājas tirgu, pirmā autobusu satiksme 50 tos gados no Sikšņiem uz Liepāju, auto ar gāzģeneratoru,, par kukurūzu kvadrātligzdās kolhozā “Uzvara”- “norādījumi no centra”.