Autentiska vēstule no izsūtījuma

Arvīds Rolis no ”Brizgām” raksta

Par stepi visapkārt un rūpēm par dzimtenē palikušajiem.

Arvīda Roļa uzreiz pēc saņemšanas izsūtījumam rakstīta vēstule.

Arvīds Rolis no Brizgām raksta vēstuli ceļā uz izsūtījuma vietu.