Dunikā, Izsūtījumā un Brocēnos.

Vilnis Rolis

Foto no Viļņa Roļa arhīva/