Liecības no piedzīvotā svešumā un dzimtajā pusē.

Anna Dobele

No Annas Dobeles arhīva materiāliem.