Mobilizēts leģionā

Miķelis Veisbuks

Pēc Ineses Veisbukas materiāliem.

Miķelis Veisbuks. Foto no arhīviem.

Miķelis Veisbuks.