Mobilizēts leģionā

Miķelis Svilis

Pēc Ineses Veisbukas materiāliem.

Miķelis Svilis. Foto no arhīviem.

Miķelis Svilis.