Mobilizēts leģionā

Juris Stalšis

Pēc Ineses Veisbukas materiāliem.

Juris Stalšis.