Mobilizēts leģionā

Arvīds Piečis

Pēc Ineses Veisbukas materiāliem.

Arvīds Piečis.