Kārlis Janeks

Mana pasaule

Pagaidām vēl nenodrukāts darbs

Kārlis Janeks

Dzimis 1912. gada 21. novembrī Rucavas pagastā “Sudargu” mājās (no 1919. g. Dunikas pag.), mācījies Sudargu, Dunikas, Rucavas (6-kl.) pamatskolās un būvniecības skolā Liepājā. K. Janeks bijis aktīvs Brāļu draudzes stiprināšanā, piedalījies Golgātas baznīcas celšanā. Līdz ar ģimenes nodibināšanu dzīvojis Rucavas pagasta (padomju laikā ciema) “Druvmalās”. Darba dzīve pagājusi kolhozā “Padomju Latvija”, kas vēlāk pievienots padomju saimniecībai “Rucava” par kokamatnieku, būvdarbu vadītāju. Kopš jaunības spēlējis pūtēju orķestrī un dziedājis koros un ansamblī, kā arī bijis novada kultūrvēstures pētnieks. Miris 1994. gada 19. septembrī.

Šo kolorīto un laikmeta liecībām bagāto atmiņu stāstu dzimta nolēmusi publicēt. Notiek sagatavošanās darbi.