Juris Krīgens

Juris Krīgens “Atmiņas”

Atmiņas

Aptiekāra Jura Krīgena atmiņas, rakstītas mašīnrakstā un drusku ar roku, pāri par 30 lapaspuses, savulaik novadpētnieces Lilijas Vīksnas pārkopētas.

.

Stāsta forma liek domāt, ka tas ir tikai pats sākums lielākam Jura Krīgena atmiņu pierakstam. Pārējā manuskripta daļa ir palikusi pagaidām neatrasta. Tas varētu būt izaicinājums nākamajiem vēstures pētniekiem.

Savukārt tekstā veiktie labojumi un papildinājumi rokrakstā dod pamatu secinājumiem, ka darbs ticis gatavots publiskošanai, taču tas diemžēl palicis nodomu līmenī.

No aizmirstības tiek izvilkts vēl viens nepublicēts vēstures materiāls.

Juris Krīgens “Atmiņas”

Par Annas aptieku.