Arvīda Rāta mūža atmiņu pašrocīgs pieraksts.

Arvīds Rāts “Atmiņas”

Pagaidām vēl nekur citur nepublicēts darbs.

Arvīds Rāts “Atmiņas”

Ar paša autora laipnu vēlējumu viņa pašrocīgi rokrakstā pierakstīts mūža gājums tiek nodots Jūsu rīcībā. Autors dokumentējis visu, ko tajos laikos piedzīvojis, redzējis, kam par aculiecinieku bijis un ko pats pārdzīvojis. Tas, protams, ir dziļi personisks, savā ziņā subjektīvs skats uz tā laika pasauli un Dunikas pagastu, bet tieši no šādām autentiskām patiesības drupatām veidojas vēsture. Katra paša izvēle ir, vai šos fragmentus skatīt, analizēt, kopā likt, lai mūsu Dunikas, Rucavas un arī līdz ar to Latvijas vēsturi labāk saprastu, atklātu tās lielās savas dzimtās puses mīlestības avotus, tos skaidrus uzturētu un vēl pilnākus nākamajām paaudzēm atstātu.

Guntis Rolis.

Šo kolorīto darbu pagaidām nav iespējams lasīt drukātā veidā. Tas ir viens no daudzajiem Dunikas ļaužu atmiņu manuskriptiem, kuri kā grāmata varētu būt katra Dunikas un Rucavas patriota grāmatu plauktā.