Ausma Padalka

Par Duniku un dunicniekiem.

Izdošanā jauna,- kārtējā grāmata Par Dunikas pagastu un tā ļaudīm.

Grāmatas ceļš pie Jums šodien sākas gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Liels paldies visiem, kuri vāca materiālus, tos kopā lika un sagatavoja izdošanai.  Grāmata dodas tautās. Un tas ir sākums atkal jaunam stāstam. Dunika ir parādījusi, ka savu vēsturi ciena un godā tur, kas šajā Dunikas pagasta 100 gades jubilejas gadā ir jo vairāk vērtē. Dunika cauri laikiem. Mūsu Dunika.

Ausmas Padalkas grāmata “Par Duniku un dunicniekiem”.