Atbildīgā redaktore Anita Helviga

Miķelis Pelīte – Mūžs manām acīm

Māksliniece Samanta Kalēja