Pēc Ausmas Padalkas materiāliem.

Sikšņu skola – materiāli.

Vēsturiski materiāli par Sikšņu skolu.

Skolas pasākumu plāns.