Savu dzimto novadu izzinot

1959. gada 5. klases dienasgrāmata.

Vēsturisks materiāls

Pašu veidota, pašu pierakstīta laikmeta vēsturiskā liecība.

1959. gada 5. klases dienasgrāmata.