Malerische Ansichten aus Livland, Estland, Kurland

Gleznaini skati no Livonijas, Igaunijas, Kurzemes 1901.

ein Jubiläums-Album aus Anlass des 700 jährigen Bestehens der Stadt Riga / hrsg. von Ernst Seraphim

Grāmata sastāv no vairākām sadaļām, kā jau to nosaukums nosaka. Livoniju un Igauniju skatīsim vēlāk, sāksim ar Kurzemi. Arī Kurzemei ir vairākas apakšnodaļas

Mitau – Bauske und das Gebiet der kurischen As.

Das kurische Oberland.

Von Tuckum nach Windau.

Das südwestliche Kurland.

Pagātnes izzināšanu sākam ar dienvidrietumu Kurzemi.