Dunikas pagasts

Palapju kapi

Skats uz kapsētu un tās dokumentiem

Palapju kapi

Palapju kapsētas plāns.

Palapju kapu apbedījumu plāns.

Palapju kapu apbedījumi.

Palapju kapu apbedījumu saraksts.